Stavba od A po Z


Miešanie farieb a omietok 

V dvoch miešacich centrách miešame široké spektrum odtieňov interierových farieb, fasadnych farieb a omietok od firiem
BASF a MITECH spľňajúcich prísne kriteriá podľa európskych noriem ETICS.