Stavba od A po Z


Ponúkame široký sortiment asfaltových a bitúmenových pásov, PVC fólií a tekutých lepeniek.

Podrobnejšie informácie na jednotlivých druhoch.